Jongerencoaching Friesland voor jongeren van 12 tot 21

contact@cajacazemiercoaching.nl

058 - 215 4017 / 06 - 2248 2792


Begeleiding bij puberproblemen


Opvoedproblemen en coaching voor pubers

Soms lijkt het of er alleen maar ruzie en onbegrip is in huis. Het kan ook zijn dat u zich zorgen maakt. U wilt dingen anders aanpakken, maar hebt het idee de grip op uw kind te verliezen. Weet u niet meer hoe u uw zoon/dochter kunt helpen of stimuleren? U bent van harte welkom, samen met uw zoon of dochter.

Caja Cazemier Coaching betekent hulp en begeleiding bij puberproblemen. Ik kan met jongeren werken aan thema's als zelfvertrouwen, motivatie, plannen (ook bij ADD of ADHD), sociale vaardigheden, (seksuele) weerbaarheid, gezondheid, zelfstandigheid, enz.

Ik kan jongeren begeleiden als ze te maken krijgen met echtscheiding, pesten, spijbelen of eenzaamheid. Thema's voor 16+ kunnen bijvoorbeeld zijn: schooluitval, je diploma halen, op jezelf wonen. Het is belangrijk dat de jongeren zelf willen werken aan een oplossing voor hun problemen en gemotiveerd zijn hun gedrag te veranderen.

Lees meer


Aanpak

Wat ik doe is samen met de jongere werken aan gedragsverandering: wat kun je anders doen onder de gegeven omstandigheden? De oplossingen komen dikwijls bij de jongere zelf vandaan. Ik gids, ik begeleid, ik help hem of haar zichzelf te helpen of anders naar zichzelf te kijken.

Als daar aanleiding toe is, nodig ik de mensen om hem/haar heen uit om ook mee te praten. Coachen is maatwerk, elk traject is weer anders. Maar met ongeveer vijf coachingsgesprekken komen veel jongeren al een heel eind. Als we er met elkaar niet uitkomen of ik zie dat de problemen groter zijn dan zich eerst liet aanzien, verwijs ik u door.

Lees meer


Echtscheiding

Als jongeren te maken krijgen met de scheiding van hun ouders, komt er van alles op ze af. Praktisch, maar ook emotioneel. Ook in zo’n periode kan ik hen coachen.
Ik werk samen met de echtscheidingsmediators van Gelukkig Uit Elkaar.nl. Mocht u van hun diensten gebruik maken, dan is dat inclusief een (eenmalig) coachingsgesprek met uw zoon of dochter (als ze 12 of ouder zijn).
Als u wilt, kan ik hen langer begeleiden.


Coaching voor ouders

Wát als uw kind niet naar een coach wil? Een jongere kan niet gedwongen worden te praten of te werken aan oplossingen voor problemen, ook al weten wij heel zeker dat hij of zij daarmee geholpen is. Ik kan ook niet aan het werk met iemand die niet gemotiveerd is. Dat betekent dat problemen kunnen blijven bestaan.

U als ouder bent ook welkom. Misschien kan ik u ondersteunen, alleen of in een kleine groep (3 tot 5 ouders). Met elkaar praten we over het opvoeden van en communiceren met pubers en zoeken we manieren jongeren te bereiken en te begeleiden.

Lees meer


Contact

Wilt u meer informatie of een afspraak maken? U kunt mij bellen (06-2248 2792 of 058 - 2154017) of mailen: contact@cajacazemiercoaching.nl


Tarieven

Het kennismakingsgesprek is gratis.

U betaalt een vast tarief. Voor dit bedrag komt er een coachingstraject op maat, dus zoveel sessies als nodig is, inclusief eventueel mail-, app- of contact via Teams.


Privacyverklaring

Caja Cazemier Coaching legt NAW-gegevens, telefoonnummer en/of e-mailadres vast van coachees en/of van hun ouders als zij jonger dan 16 jaar zijn.

Dit gebeurt om contact te kunnen opnemen tijdens een coachingstraject. Er worden verslagen gemaakt van de gesprekken, wat noodzakelijk is om de doelen te kunnen realiseren waarmee jongeren een coachingstraject ingaan. Uiteraard wordt hier zorgvuldig mee omgegaan.

Dit betekent dat ik er zorg voor draag dat onbevoegden geen toegang hebben tot deze gegevens. Nadat het traject is afgesloten, worden deze gegevens twee jaar bewaard, zodat de coachee nog een beroep kan doen op vervolgacties. Daarna worden ze vernietigd.

Caja Cazemier Coaching heeft een geheimhoudingsplicht. Zonder overleg verstrekt Caja Cazemier Coaching geen informatie aan derden.


« Terug naar Home-pagina