Jongerencoaching Friesland voor jongeren van 12 tot 21

contact@cajacazemiercoaching.nl

058 - 215 4017 / 06 - 2248 2792


Puberbrein

4 januari 2018


Niet alleen het lichaam groeit en verandert, ook in de hersenen vindt een groeispurt plaats. Verbindingen tussen de zenuwcellen nemen snel toe tijdens de puberteit en oude, niet gebruikte verbindingen sterven af. Er wordt anders geordend, gegevens worden anders opgeslagen, oftewel er is dus even een tijd van chaos: een echte verbouwing van de hersenen. Doel van dit alles is de efficiëntie te vergroten.

Hersenen groeien door tot het 25e levensjaar. De verschillende subgebieden zijn in die tijd nog niet goed op elkaar afgestemd en de communicatie is dus niet optimaal. Maar in die tussentijd heeft een pubers zijn hoofd heel hard nodig, thuis en op school. Je merkt het bijvoorbeeld aan de plannings- en controlefuncties: die bevinden zich in de prefrontale cortex in voorste hersendelen direct achter het voorhoofd, en die rijpen het laatst.

Een 25-jarige kan o.a. prioriteiten stellen, gestelde doelen waarmaken, gevolgen overzien van zijn handelingen, zijn emoties en impulsen beheersen, anticiperen op het gedrag van anderen. Terwijl je dit rijtje leest, zou je moeten denken: mijn kind kan hier dus nog moeite mee hebben… En daar kan hij niet eens iets aan doen.

We vragen en verwachten vaardigheden waar pubers (nog) niet aan toe zijn. Daarom gaat het zo vaak mis met zelfstandig werken, met plannen en organiseren op de lange termijn.

Tip: Wees de prefrontale cortex van je puber. Help hem maar een beetje met plannen.


Deel dit blog op Facebook


Bekijk alle blogs voor ouders